کاروان زیارتی جمکران

جمکران، استان قم (0)
برای هر نفر 150,000 
  • کاروان زیارتی
  • راهنمای تور


توضیحات

مسجد مقدس جمکران

در تعطیلات تابستان با کم ترین هزینه به دیدار مسجد جمکران بروید

مدارک مورد نیاز

شما می توانید از طریق ارسال مدارک مورد نیاز در این کاروان شرکت کنید


  • دوقطعه عکس
  • پرداخت هزینه(60000تومان)
  • مراجعه به دفتر برای انجام بقییه ی مراحل
  • شماره تلفن جهت پیگیری:07432270100زمانبندی

شما می توانید در ساعات کاری برای ثبت نام اقدام کنید

ساعات صبح
شنبه 08.00 - 13.00
یکشنبه 08.00 - 13.00
دوشنبه 08.00 - 13.00
سه شنبه 08.00 - 13.00
چهار شنبه 08.00 - 13.00
پنجشنبه 08.00 - 13.00
جمعه بسته
ساعات کاری روزصبح 30ساعت
ساعات بعد از ظهر
شنبه 20.00 - 17.00
یکشنبه 20.00 - 17.00
دوشنبه 20.00 - 17.00
سه شنبه 20.00 - 17.00
چهار شنبه 20.00 - 17.00
پنجشنبه 20.00 - 17.00
جمعه بسته
ساعات کاری بعد از ظهر 18ساعت