کاروان زیارتی مشهد

Mashhad, Razavi Khorasan Province (0)
برای هر نفر 360,000 
  • کاروان زیارتی
  • راهنمای تور


توضیحات

مشهد

با بروز ترین قیمت ها به اماکن زیارتی کشور با آسودگی سفر کنید

مدارک مورد نیاز

شما می توانید از طریق ارسال مدارک نسبت به ثبت نام در این کاروان اقدام کنید


  • دوقطعه عکس
  • هزینه ی ثبت نام(360000تومان)
  • مراجعه به دفتر جهت انجام بقییه ی مراحل
  • شماره ی تلفن:07432270100زمانبندی

شما می توانید در ساعات کاری برای ثبت نام اقدام کنید

ساعات صبح
شنبه 08.00 - 13.00
یکشنبه 08.00 - 13.00
دوشنبه 08.00 - 13.00
سه شنبه 08.00 - 13.00
چهار شنبه 08.00 - 13.00
پنجشنبه 08.00 - 13.00
جمعه بسته
ساعات کاری روزصبح 30ساعت
ساعات بعد از ظهر
شنبه 20.00 - 17.00
یکشنبه 20.00 - 17.00
دوشنبه 20.00 - 17.00
سه شنبه 20.00 - 17.00
چهار شنبه 20.00 - 17.00
پنجشنبه 20.00 - 17.00
جمعه بسته
ساعات کاری بعد از ظهر 18ساعت