کاروان زیارتی کربلا

کربلا، عراق (0)
برای هر نفر 930,000 
  • کاروان زیارتی
  • راهنمای تور


توضیحات

کاروان زیارتی کربلا

سفر معنوی به بهترین نقطه ی زمین را با شرکت ما داشته باشید

باآسودگی به عبادت خود بپردازید

مدارک مورد نیاز

شما می توانید از طریق ارسال مدارک نسبت به ثبت نام در این کاروان اقدام کنید


  • دوقطعه عکس
  • گذرنامه
  • هزینه ی کاروان::
  • الف)چهارشب و پنج روزکربلا ونجف(کاظمین و سامرا به صورت عبوری)با مبلغ930/000تومان
  • ب)پنج شب کربلا و نجف(کاظمین وسامرابه صورت عبوری)بامبلغ1/200/000تومان
  • پ)شش شب کربلا و نجف(کاظمین و سامرابه صورت عبوری)با مبلغ1/300/000تومان
  • مراجعه به دفتر جهت انجام هماهنگی ها
  • تماس با شرکت:07432270100زمانبندی

شما می توانید در ساعات کاری برای ثبت نام اقدام کنید

ساعات صبح
شنبه 08.00 - 13.00
یکشنبه 08.00 - 13.00
دوشنبه 08.00 - 13.00
سه شنبه 08.00 - 13.00
چهار شنبه 08.00 - 13.00
پنجشنبه 08.00 - 13.00
جمعه بسته
ساعات کاری روزصبح 30ساعت
ساعات بعد از ظهر
شنبه 20.00 - 17.00
یکشنبه 20.00 - 17.00
دوشنبه 20.00 - 17.00
سه شنبه 20.00 - 17.00
چهار شنبه 20.00 - 17.00
پنجشنبه 20.00 - 17.00
جمعه بسته
ساعات کاری بعد از ظهر 18ساعت