تماس با ما

تماس با ما نام نام نام خانوادگی تلفنایمیل پیام شما jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 3) {jQuery('#input_3_2').mask('(999) 999-9999').bind('keypress', function(e){if(e.which == 13){jQuery(this).blur();} } );} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger('gform_post_render', [3, 1]) } );

ادامه مطلب

درباره ی ما

شرکت مسافربری معراج نور شرکت ثبت شده  و جزء دفاتر زیارتی مجاز استان تحت مدیریت حج و زیارت استان کهگیلویه وبویر احمد می باشد با سابقه ای چند ساله در زمینه ی مسافرت های داخلی و خارجی تورهای گردشگری و کاروان های زیارتی فعالیت می کند و همچنین تنها شرکت جنوب غرب کشور در زمینه [...]

ادامه مطلب

فرم ثبت نام برای کاروانها

فرم ثبت نام(کاروان های زیارتی +هتل های زائران) نام* نام نام خانوادگی آدرس* خیابان اضافه آدرس شهر آذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد استان کدپستی شماره موبایل*دوقطعه عکس با پشت زمینه ی سفید*نام کاروان مورد نظر*مثلا کربلا الف jQuery(document).bind('gform_post_render', function(event, formId, currentPage){if(formId == 2) {} } );jQuery(document).bind('gform_post_conditional_logic', function(event, formId, [...]

ادامه مطلب